Skärmtiden skadar tryggheten i våra relationer

INTERVJU: Kulturbyggaren Angelica ”albert” Albertsson förstår vikten av trygga relationer. Hon menar att tydliga ramar skapar denna trygghet hos både barn och vuxna när det kommer till skärmtid. Här berättar hon mer om vad som händer med denna trygghet när vi är ständigt uppkopplade och förväntas vara snabba, positiva och lösningsorienterade. Och hur vi hittar tillbaka till den igen.

Varför tror du att Oas behövs i dagens samhälle?
Den bidrar till läkning på cellnivå. Den får oss att stilla oss så att vi får möjlighet att komma åt vad det är vi behöver och vill på ett inre djupare plan. Om det finns yttre stabila ramar omkring oss, så tror jag att vi har större förmåga att släppa taget/kontrollen och bjuda in andra tankar och känslor att ta plats.

Hur tror du tystnaden i Oas påverkar en grupp människor?
Jag upplever att det uppstår ett kraftfullare energifält om det är flera människor som är med och bidrar än om det bara är jag ensam. Vi kan få draghjälp och påfyllnad genom andras närvaro.

Vilken skillnad tror du medveten mobilanvändning kan göra för människors stressnivåer?
Förhoppningsvis så tar den bort den undermedvetna surftiden som de flesta människor ägnar sig åt varje dag. Många människor sitter helt omedvetet och scrollar på sin mobil under middagen, på mötet, på promenaden mm. vilket skapar ett tillstånd av distraktion, irritation, rastlöshet och stress i knopp och kropp.

Vad missar vi ofta när vi pratar om stress?
Att definiera hur stress kan gestalta sig hos olika människor. I stället för att bara ”prata” om stress skulle vi behöva visa på olika resultat av hur ett stressat beteende tar sig uttryck. När vi är stressade så har vi inte samma förmåga att tänka lugnt, logiskt och processtyrt och då är det ingen idé att ”prata, prata, prata” med en stressad person. Vi behöver skapa utrymme och zooma ut bilden för att det ska ge mening.

Vilken roll kommer mobilfria stunder och platser att spela i framtiden?
Avgörande tror jag. Vi behöver stänga av yttervärldens förväntningar, magnetiska energifält och tillgängligheten för att skapa en inre och starkare dialog med oss själva.  Viktigt med balans mellan inre och yttre dialog och påverkan för att kunna utföra det vi är ämnade att utföra. Möjligheten att återhämta oss.

Du utvecklar företagskulturer genom bland annat trygga relationer – vad menar du med det?
Jag är övertygad om att ju mer jag vet om mig själv, känner till om mina svagheter och styrkor, är nyfiket intresserad av varifrån mina tankar, känslor och beteenden kommer ifrån, desto tryggare blir jag som person. Därför börjar jag alltid på individnivå när ett kulturbygge ska genomföras. Om inte personerna som arbetar på ett företag känner till eller vet vad betydelsen av företagets vision, mission och kärnvärden är kommer det företaget aldrig att lyckas med att leva upp till vad de skrivit på sin hemsida eller vad de lovar utåt åt sina kunder, köpare, partners och medarbetare. Det blir bara floskler och tomt prat.

Hur kan trygga relationer skapas när skärmtiden ökar i alla åldrar?
Det är lika viktigt att vi skapar tydliga ramar för barn, ungdomar och vuxna vad det gäller utövande av skärmtid. Skapa spelregler för vad som ska gälla. Då är det enklare att säga till och ge feedback på om man drar över tiden. Att veta vad som gäller bidrar till att skapa trygghet och vi inger respekt när vi visar att vi tar ansvar för att följa upp de spelregler som är överenskomna. Det skapar trygga relationer.

Vilken skillnad gör medvetna och trygga relationer för ett företag?
All skillnad i världen. Medvetenhet och trygghet bidrar till att vi vågar uttrycka våra tankar, åsikter och känslor. Det är grunden till att vi ska våga utmana, opponera och kärleksfullt konfrontera varandra i syfte att komma fram till ett beslut som tjänar det högsta bästa. Förmågan att fatta egna beslut och ha tillit till människor och processer.

Hur påverkar ständig uppkoppling på jobbet våra nära relationer?
Det är förödande. Att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig gör att vi är på helspänn mest hela tiden. Vi förväntas vara snabba, positiva och service- och lösningsorienterade. När vi väl kommer hem eller träffar våra vänner är vi helt slut, orkar inte engagera oss i varandra och förmågan att finnas där för varandra finns inte. Förmågan att aktivt lyssna sänks p.g.a.. koncentrations svårigheter och behovet av nära fysiska relationer kan minska p.g.a.. att det kan upplevas som ett prestationskrav.

Vilken rannsakande fråga bör varje företag ställa sig själv varje dag?
Hur bidrar detta till en bättre värld att leva i? Hur påverkar detta till en mer öppen, respektfull och kärleksfull gemenskap?


Namn: Angelica ”albert” Albertsson
Titel: Kulturbyggare
Stad: Stockholm
Hemsida: www.albertproduction.se
Aktuell med: Producerar en bokrelease, rekar för en konferens på Malaga 2018, skapar en process för att bygga en företagskultur för ett relativt nyskapat bolag.

Bästa varva-ner-tips: Gå i skogen, vara nära natur och vatten, pussa på en labrador, lyssna på musik, gå och få någon form av fysisk behandling.
Detta älskar jag med mobiltelefoner: Närheten till att skapa kontakt omedelbart.
Detta hatar jag med mobiltelefoner: Konkurrensen om närvaron.
Vill tipsa om: www.teaterlistan.se
Detta företag tycker jag skulle behöva en tyst Oas: Alla fackförbund, de som ska företräda flertalet av landets anställda.


Lämna en kommentar