VARFÖR OAS?

Den ständigt uppkopplade och digitala vardagen gör oss sjuka. Pushnotiser, mailtrådar och brus vill ha vår uppmärksamhet dygnet runt och våra hjärnor bombas av ett ständigt informationsflöde. Reklam, nyheter, jobb, prat, multitasking, mail, sms, telefoner och sociala medier fyller våra hjärnor och vi får aldrig en paus för att återhämta oss.

Oas är en metod som hjälper företag, organisationer och privatpersoner att hitta ett hållbart förhållningssätt till den digitala och sociala kommunikation som omger oss på fritiden, på stan, på jobbet och genom Internet och media.

Denna metod gör att fler människor får ett sundare skärmliv och en klokare inställning till hur vi tar in information –  både på jobbet och privat. Detta hjälper oss att mår bättre, både psykiskt och fysiskt samt enklare får tillgång till bättre fokus, lust och kreativitet.

Oas är politisk och religiöst obundet och är baserat på forskning och statistiska underlag för psykisk och fysisk hälsa.

Oas arbetar förebyggande för att minska psykisk och fysisk ohälsa kopplat till digital stress och informationsöverflöd hos individer och företag.

Offline

Avstängda klockor, telefoner och datorer hjälper hjärnan att återhämta sig på djupet helt utan distraktioner.

Avskilt

Utan konstant yttre stimuli kan hjärnan och kroppen processa tankar och information på ett djupare plan.

Stilla

Tystnaden och stillheten tar bort de sociala koderna kring en verbal prestation vilket gör att miljön blir trygg och vilsam.