Kliv ur din illusion av verkligheten med hjälp av hjärnträning

INTERVJU: Hjärntränaren och Mindful Bizness grundaren Charlotte Hult är en kvinna med skärpta sinnen. I en uppkopplad värld med digital stimuli dygnet runt hjälper hon individer att träna sina hjärnor med mindfulness som plattform. Vilka fördomar finns om mindfulness och står de i vägen för att du ska kunna träna upp ditt lugn?

Varför tror du att Oas behövs i dagens samhälle?
Psykisk ohälsa har blivit ett samhällsproblem. Pengarna för sjukskrivningar är slut hos Försäkringskassan. Depressionerna peakar vid 13-18 års ålder. Oas skulle fungera som en mänsklig laddningsstation för återhämtning. Vi tankar våra bilar. Vi laddar våra telefoner. En tyst Oas där vi kan tanka kraft är precis vad vårt samhälle behöver.

Hur tror du tystnaden i Oas påverkar en grupp människor?
Att vara i tystnad i grupp kan väcka en massa känslor hos människor. Många blir obekväma eftersom det är ett så invant socialt beteende att bekräfta varandra och vara till lags. En plats där det är regel att vara i tystnad förändrar ramarna. Lite som i en kyrka eller på ett bibliotek där vi automatiskt respekterar varandras andrum. Jag tror att tystnaden i Oas kommer att ge människor en varm välbekant känsla av att komma hem. Jag tror också att människor kommer att återupptäcka sina sinnen som mer skärpta och komma i kontakt med den sanna ordlösa kommunikationen.

Vilken skillnad tror du medveten mobilanvändning kan göra för människors stressnivåer?
Stor skillnad. Det är enkelt, vem bestämmer när du tar upp din telefon? Är det du själv som väljer eller är det automatiserat genom en signal, reflex eller vana? Inte undra på att stressrelaterade sjukdomar skjuter i höjden när vi reagerar på yttre omständigheter framför våra inre behov. Det blir som att gå från ett fångenskap av beroende till frihet att välja själv. Det går att träna upp!

”Varje gång vi tar på skärmen får vi belöning av signalsubstansen dopamin som verkar centralstimulerande. Vi behöver vara vakna och se över balansen mellan mänsklig beröring och digital beröring om vi vill behålla vår makt över vart vår uppmärksamhet går. Signalsubstansen dopamin har en viktig funktion för att reglera vår motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation. Missbruk leder till en obalans som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Digital konsumtion. Alkohol konsumtion. Shopping konsumtion. Vad som gör konsumtionen positiv eller negativ för oss styrs av förmågan att leda oss själva.”

Vad missar vi ofta när vi pratar om stress?
Stress är designat för handlingskraft. Tänk själv, hur upplever du din kropp i stressiga situationer? Kanske att pulsen går upp, att din kropp blir varm och förbereder sig på att kanalisera all kraft från adrenalinet på ett visst ändamål? Har du balans mellan aktivitet och återhämtning är stressen positiv. Till skillnad från teknikens ständiga uppdateringar av mjukvaran designades vår hjärna för typ 40 000 år sedan när vi på savannen använde kroppen för att jaga eller fly från vår motståndare i syfte att överleva. Vår hjärna fungerar likadant idag och behöver en uppdatering som matchar dagens samhälle.

Vilken roll kommer mobilfria stunder och platser att spela i framtiden?
Med den neuroforskning vi har tillgång till idag kommer mobilfria zoner att vara lika självklara som bensinmackar har varit för bilar. Nu går vi över till mer och mer eldrivna bilar vilket också blir mer hållbart. Och vi är energi-drivna människor, som lär oss hur vi kan hålla hela vägen, utan att brännas ut fysiskt, psykiskt eller känslomässigt.

Många avfärdar mindfulness som ”flummigt’” – hur förklarar du för dem vad mindfulness är?
Mindfulness är ett tillstånd, ett förhållningssätt och en metod som syftar till mognad och utveckling. Jag tror att många har hört talas om mindfulness i ett sammanhang de inte kan relatera till och därför betingat mindfulness som flummigt. Se det som att du öppnar upp och förstår dina drömmar och hur allting hänger ihop från micro till macro, från abstrakt till mästerverk. Det kan upplevas som ett uppvaknande, vilket i sin tur är en process där pusselbitar faller på plats och såklart kan en persons pusselbit verka flummig för en annan som har ett helt annat pussel. Se det som en process från att vara i en illusion av verkligheten till att uppleva verkligheten som den är. Mindful betyder uppmärksam d.v.s. att dina sinnen är skärpta.

Hur kan mindfulness på arbetsplatsen leda till mer fokus, mer kreativitet och högre motivation?
Tidspress behöver fokus och lösningar behöver kreativitet. Träning i mindfulness bidrar till att skickligt hantera båda när det brinner i knutarna. En förmåga som är värdefull både på arbetsplatsen och privat. Genom bättre självledarskap har du också en nära kontakt med dina inre drivkrafter och har förmågan att motivera och reglera ditt tillstånd efter behov.

Vad har närvaro med lugn att göra?
Jag ser det som en bro mellan närvaro och lugn. När det pågår känslostormar och tankebrus utmanas kontakten och kan upplevas mer som en gungig hängbro med dimma. Träning i mindfulness stärker kontakten och förmågan att kunna stå kvar i stormens öga. Du vet, där allt är så stilla att sinnena registrerar allt trots att det stormar runtom. Du känner pulsen, du noterar vad som pågår och du står kvar lugn. Det är en förmåga som går att träna upp!

Vilket är det största missförståndet när det kommer till mindfulness?
Missförstånd jag har stött på är att mindfulness handlar om att tankar och känslor ska tryckas undan. Inte alls! Varje gång du gör en medveten förflyttning av din uppmärksamhet från en tanke eller känsla till nuet, tränas uppmärksamhetsmuskeln i hjärnan upp. Det skapar en distans till känslor och tankar vilket är en framgångsnyckel för att komma fram till lösningar. Skillnaden blir att vara chef över din uppmärksamhet, tid och energi.

Vårt samhälle bygger på effektivitet – hur kan närvaron och lugnet etablera en plats där?
Närvaron och lugnet kan etablera en plats i samhället genom att närvaroträning tas in som en naturlig del i företagskulturer, på skolor och i vård och omsorg. Tänk dig att varje arbetsplats har ett rum med ett mobil- och datordagis utanför där snuttetrasorna kan läggas på laddning, medan du själv går in i ett rum som andas avkoppling och erbjuder mental träning för att stärka dina inre resurser som fokus, kreativitet och motivation. Det är förstås en förändringsprocess att skapa en ny hållbar företagskultur och det är där OAS, Mindful Workdays eller någon av våra branschkollegor kommer in i bilden! Många organisationer kan behöva hjälp med implementeringen för att bygga en hållbar företagskultur. Närvaron och lugnet i människor är själva navet för att relationer, organisationer och samhällen ska fungera hållbart.


Namn: Charlotte Hult
Titel: Hjärntränare och entreprenör
Stad: Lidingö, Stockholm
Hemsida: www.mindfulbizness.com
Aktuell med: Tre saker. Jag stödjer Initiativet Dream, skapar hållbara företagskulturer genom konceptet Mindful Workdays och driver Instagramkontot mindfulbizness.
Bästa varva-ner-tips: Höj blicken, ta ett djupt andetag och bli medveten om ljud, skönhet och hur din kropp upplevs just nu. Det skapar en direktkontakt med dig själv i nuet och distans till de tankar och känslor som pågår.
Detta älskar jag med mobiltelefoner: Smartphones är ett fantastiskt verktyg med flera funktioner kopplade till en enda produkt. Jag gillar funktioner och appar som förenklar kommunikation, produktivitet, organisation och mäter vår hälsa. Så det blir mer tid över till att leva.
Detta hatar jag med mobiltelefoner: Att barn och vuxna skapar skadliga beroendemönster i hjärnan genom omedveten användning av smartphones för att vi inte ännu förstår bättre. Vi utsätts för ett enormt informationsflöde av det digitala bruset i vårt samhälle och det ställer krav på självledarskap och ansvarstagande.
Vill tipsa om: Om du är nyfiken på meditation men ännu inte har fått in en rutin, rekommenderar jag meditationsappen Headspace.
Detta företag tycker jag skulle behöva en tyst Oas: Alla företag skulle behöva en tyst oas. En urladdad medarbetare gör lika mycket nytta som en urladdad telefon.


Lämna en kommentar