OAS

FORSKNING & ARTIKLAR

Fler och fler forskare möter användning av teknik och ökad skärmtid och flertalet rapporter varnar för mobiltelefoner, datorer och uppkoppling. Vi på Oas tror inte att teknik är av ondo utan att vi genom forskning och förståelse för teknologi kan bli mer medvetna och kloka så att vi kan använda tekniken och inte att tekniken använder oss.

Här samlar vi alla rapporter, artiklar och statistik vi hittar under vår egen research så att vi kan dela det med er.

3 skäl: Därför är tystnad bra för din hjärna »
Illustrerad Vetenskap, 28 juli 2016
”En studie har visat att även relativt låga oljudsnivåer kan påverka vår hjärna och medföra en förhöjd nivå av stresshormoner, sämre inlärningsförmåga, förhöjt blodtryck och till och med hjärtinfarkt. Tystnad verkar däremot ha motsatt effekt. I en studie från 2006 upptäckte ett antal forskare att bara två minuters tystnad är mer avslappnande och spänningsbefriande än avslappningsmusik. Det kom forskarna bland annat fram till genom att mäta förändringar i blodtryck och blodcirkulation i hjärnan.”

Tystnad är mycket viktigare för våra hjärnor än vi tror, enligt vetenskapen »
Newsner, 10 maj 2016
”Tystnad gör att kroppen och hjärnan gör sig av med spänningar. Tystnad i ett par minuter är till och med mer avslappnande för hjärnan än ”avslappnande” musik. Tystnad förändrar blodtrycket och blodcirkulationen i hjärnan, enligt en studie publicerad i Heart enligt Lifehack.”

Social tystnad viktig för stressjuka »
Kollega, 4 augusti 2014
”Tidigare forskning har visat vad som händer i kroppen när vi vistas i naturen. Vi kopplar på det parasympatiska systemet, stressen minskas och det produceras mer lugn och ro, säger Anna Maria Pálsdottir, som jobbat på Alnarp sedan 2007 och sedan 2008 forskat kring varför rehabiliteringsträdgården fungerar. I vardagen nuförtiden är vi väldigt mycket på och förbrukar mycket energi eftersom vi hela tiden måste förhålla oss till så mycket i den urbana miljön. I naturen behöver vi inte fokusera lika mycket eller förhålla oss till andra. En av de viktigaste upptäckter hon gjort i sina fallstudier är utmattades behov av social tystnad. Att helt enkelt få slippa andra människor, vila och vara sig själv i mötet med naturen.”

Han lär oss att stressa ner »
Sunt arbetsliv, 28 mars 2014
”Jag hörde vad folk sa om sitt jobb och sina nätverk och kopplingen till hur de mådde. På den tiden var det kontroversiellt att säga att stress är en faktor som påverkar hjärtinfarkt. Men det var tydligt att många av de livshändelser som haft inverkan i intervjupersonernas liv handlade om stress på jobbet, säger Töres Theorell.”

Det största hotet mot ett friskt samhälle är vår egen duktighet »
Expressen, 5 mars 2017
”Din trötthet beror inte på att du gjorde fel, utan att du var för bra på att göra rätt. Och sedan göra rätt igen. Och igen. Och igen. – Bob Hansson”

Psykisk ohälsa orsakar längre sjukskrivningar »
Läkartidningen, 25 april 2017
”Från att ha varit på en historiskt låg nivå år 2010 har sjukskrivningarna ökat. Den största ökningen står psykiatriska diagnoser för, och de har sedan 2014 varit den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I fjol utgjorde de 44 procent av alla sjukskrivningar.”

Utbrändhet går inte över framför Netflix »
Expressen, 15 januari 2017
”Möjlighet till regelbunden återhämtning, att få feedback på ens arbete och insats, möjligheten att själv planera sitt arbete och att skapa ett klimat där rimliga normer uppmuntras är några av de saker som organisationer, skolor och arbetsplatser borde arbeta aktivt med. – Sara Haraldsson”

Så förändras hjärnan när du bränner ut dig »
Veckans Affärer, 2 augusti ”KI-forskarna har djupstuderat människor som har jobbat 60-70-timmarsveckor under flera år. Forskarna skapade också en kontrollgrupp utan symtom på kronisk stress. Samtliga deltagare fick titta på både neutrala och negativa bilder och blev ombedda att dämpa, intensifiera eller behålla sina nuvarande känslor. Mitt i processen spelade forskarna upp ett störande ljud och mätte deltagarnas reaktioner. KI-studien visar att personer med ett diagnosticerat utmattningssyndrom hade svårare att dämpa sina reaktioner vid det höga ljudet.”

Se bilderna på Sveriges första utomhuskontor »
Fastighetssverige, 24 Maj 2016
”Det skapar en helt ny dynamik med bland annat en ny syn på ledarskap och medarbetarskap som är väldigt spännande. Det är sedan tidigare belagt att vistelse utomhus är bra för hälsan och minskar stress, säger Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi på Stockholms Universitet.”

Vad kostar en sjukskrivning? »
Ekonomifakta, 20 april 2016
”Både med och utan medfinansiering uppstår kostnader när en anställd blir långtidssjukskriven. Produktionsbortfall, administration, utökade arbetsuppgifter för kollegor och eventuell rekrytering av vikarie tar tid och kostar pengar.”

En studie av mobiltelefonens inverkan på den sociala interaktionen »
Högskolan i Halmstad, HT 2008
[LADDA NER]

Mobildagis minskar ungas telefonberoende »
Yle Nyheter, 19 januari 2016
”Mobildagis är ett bra sätt att tackla mobilen i skolan, säger pedagogen och arbetshandledaren Ann-Charlotte Kjerulf. (…) Risken är hjärntrötthet som stör koncentrationen, säger Kjerulf. Fenomenet kallas allmänt infostress. Kjerulf vill ha en diskussion hemma och i skolan om mobiler. Diskutera med ungdomarna om klara och tydliga gränser och kanske rentav träna dem i att stänga av sina apparater.”

Forskare: Så påverkar mobilen din hjärna »
Dagens Nyheter, 9 juni 2016
”Ständiga koncentrationspåkallande moment skulle kunna leda till kronisk stress. Kronisk stress gör att man driver hjärnan in i andra aktivitetsmönster än vad den är designad för att klara av under en längre tid. Hjärnan behöver mycket återhämtning, det är därför vi behöver nattsömn, och förmodligen har hjärnan normalt sett många återhämtningsperioder även under dagen. Får hjärnan inte vila emellanåt så händer det något – oklart vad – i de så kallade nervcellskretsarna. Det i sin tur verkar leda till att hjärnvävnaden faktiskt krymper. Det är ett ganska klart tecken på hjärnskada som liknar den som uppstår vid demens, säger Henrik Jörntell, forskare i neurofysiologi vid Lunds universitet.”

This Coffee Shop Repels Wireless Signals So You Won’t Be Tempted By Your Phone »
Fast company, 18 juli 2014
”When you step inside the Faraday Cafe in Vancouver, it’s like stepping into a black hole. You suddenly become unreachable.The coffee shop is the first in the world to actively repel wireless signals, so it’s impossible to get a call or a text or check your email. Instead, the cafe’s creator hopes that you’ll talk to the friend or stranger next to you.”

The restaurant that’s banned mobile phones »
The Independent, 16 januari 2016
”Darren Yates, owner and head chef told The Independent: The psychology behind it is that for two hours when having a meal and breaking bread, the focus should be on conversation. Meal time is the most important time for a family to get together and chat about how their day has been and not be on your phone.”