OAS

ANLITA / KONTAKT

Vilken skillnad skulle en Oas göra för dig, dina vänner, era medarbetare eller för er ledningsgrupp? Hur mycket stress kan förebyggas? En återkommande vecko-Oas, en workshop eller ett fyra timmar långt tystnadspass; kontakta oss så tar vi tillsammans reda på hur en Oas kan göra skillnad hos er.

Vi kan vara med som ett inslag på en inspirationsdag, en konferens eller ett ledningsgruppsmöte. Metoden är flexibel och formbar efter era förutsättningar. Här nedanför ser du ett urval av vårt erbjudande.

ERBJUDANDEN

VAD: En tyst timme med vila, fokusverktyg och energiåterhämtande övningar.

PASSAR: En större grupp som behöver återhämtning och fokus, öka kreativiteten och släppa den digitala stressen. Detta kan också vara en återkommande aktivitet på ert kontor.

VARFÖR: När du vilar din hjärna i tystnad återhämtar den sin kapacitet och fokus, dina stresshormoner sänks och du mår bättre.

VAD: Två tysta timmar med vila, fokusverktyg och energiåterhämtande övningar.

PASSAR: En del av en mindre grupp som vill utmana er själva och utforska vad tystnad kan göra för just er grupp. Detta kan också vara en återkommande aktivitet på ert kontor.

VARFÖR: Här kommer du ännu djupare i avslappning och återhämtning. När du vilar din hjärna i tystnad återhämtar den sin kapacitet och fokus, dina stresshormoner sänks och du mår bättre.

VAD: Workshop om gränssättande, stress och skärmtid 40 min + 120 tysta minuter.

PASSAR: Er som vill få en dörr in till att börja prata om digital stress med din arbetsgrupp, ledningsgrupp, eller företag och samtidigt utforska vad tystnad kan göra för just er grupp.

VARFÖR: För att kunna förstå företages digitala stress behöver du förstå din egen. Detta följt av två timmar av tystnad efter de djupgående frågeställningar och samtal gör att du kan förstå det som de just talat om på ett djupare plan.

VAD: En tyst Oas i 45-60 minuter som är en del av en konferens, inspirationsdag, frukost, kickoff eller liknande.

PASSAR: Er som har en större grupp som redan arrangerar ett event, mässa eller personaldag där en Oas kan vara en del av programmet.

VARFÖR: Hjälper deltagarna att återhämta fokus, vila hjärnan och reflektera över det de lärt sig eller lyssnat till

VAD: En fyra timmars Oas för er som vill skapa djupare fokus, återhämtning och vila.

PASSAR: Dig som vill utmana dig själv, din personal eller ledningsgrupp i en workshop utöver det vanliga där ni utforskar vad tystnad och fokus kan göra för just er grupp.

VARFÖR: Ger dig en upplevelse utöver det vanliga då du stänger ner allt yttre stimuli och återtar fokus och lugn. Ger dig en chans att landa i tankar, insikter och få distans till din stress.

VAD: En tyst offline-after work på er arbetsplats dit anställda och samarbetspartners bjuds in.

PASSAR: Dig som är en del av ett nyfiket och hälsosamt företag eller grupp och vill bjuda in personal, kunder och samarbetspartners till en avslappnande avslutning på dagen eller veckan.

VARFÖR: För att skapa en lugn övergång till helgen som gör att du kan slappna av bättre på din lediga tid.

VAD: En tyst offline-frukost på er arbetsplats och under event.

PASSAR: Dig som är en del av ett nyfiket och hälsosamt företag eller grupp och vill bjuda in personal, kunder och samarbetspartners till en skön start på dagen.

VARFÖR: För att skapa en lugn offline-start på dagen som gör att du kan stilla dina stresshormoner och vara mer fokuserad och må bättre.

Vill ni kartlägga och börja arbeta långsiktigt med den digitala stressen på ert företag? Oas kommer ut till er och tar fram en skräddarsydd handlingsplan utifrån era behov. Förutom att guida och leda er genom arbetet mot att möta företagets digitala stress ingår följande under ett långsiktigt samarbete:

Inledande digital och anonym undersökning
För att få en djup förståelse för hur klimatet kring digital stress ser ut får alla som ska delta svara på en enkät om stressnivåer, digital närvaro, outtalade digitala regler och dolda prestationsfällor.

Avslutande digital och anonym undersökning
För att se hur Oas tagits emot och i vilken utsträckning det har fungerat får alla som deltagit svara på ännu en enkät som tar avstamp i det som de har varit en del av tillsammans med Oas.

Förslag på vidare arbete
I samband med avslutat uppdrag lämnas en sammanfattande rapport. I den redovisas resultaten från de anonyma undersökningarna samt citat från deltagare till initiativtagarna. Utifrån information från undersökningsresultaten lämnas även förslag på vidare arbete och interna åtgärder.

INTRESSEANMÄLAN

Victoria Palm och Navid Modiri är Malmöduon som vet värdet av att stänga av teknik, jobb och informationsflöde.

Efter att båda ha sett och upplevt utbrändhet och digital stress på nära håll började förändringen i deras eget hem med mobilfria middagar och nedkopplade kvällar.

Medveten mobilanvändning ledde till mindre stress, mer energi och mer närvaro med vänner och familj.

Ur dessa erfarenheter föddes idén om Oas; en metod där tystnad och avstängd teknik är i fokus. En metod som nu hjälper företag, organisationer och privatpersoner att hitta ett hållbart förhållningssätt till digital stress och hjälpa människor att må bättre.

Vad tänker du när du läser detta? Dela dina tankar med oss! Hör av dig med dina frågor, idéer och åsikter.

Victoria Palm
Workshopledare, journalist och kommunikatör.

Navid Modiri
Författare, artist och föreläsare.