BOKA OSS!

Vilken skillnad skulle en Oas göra för dig, dina vänner, era medarbetare eller för er ledningsgrupp? Hur mycket stress kan förebyggas? En återkommande vecko-Oas, en workshop eller ett fyra timmar långt tystnadspass; kontakta oss så tar vi tillsammans reda på hur en Oas kan göra skillnad hos er.

Vi kan vara med som ett inslag på en inspirationsdag, en konferens eller ett ledningsgruppsmöte. Metoden är flexibel och formbar efter era förutsättningar. Här nedanför ser du ett urval av vårt erbjudande.

ERBJUDANDEN

VAD: Föreläsning om hållbar teknologi, digital stress och medveten skärmtid 30 min + 30 tysta minuter.

PASSAR: Ledningsgrupper, styrelser, arbetsgrupper, team eller hela företaget som vill få en kraftfull kombination av kunskap och praktik. 

VARFÖR: Hur kan vi välja tekniken istället för att tekniken väljer oss? I föreläsningen ges perspektiv på allas våra digitala ovanor, hur vi kan skapa oss medveten skärmtid och vad som händer med din hjärna, tid och relationer när du ger dig själv tid för återhämtning. Sedan följer 30 minuter av tystnad vilka hjälper din hjärna att skapa nya hjärnceller och förbättra minnet. När yttre stimuli tas bort ger du din hjärna en paus och du får tillgång till tankar, känslor, minnen och idéer. Du känner enklare empati med dig själv och andra, sänker dina stresshormoner och blir mer kreativ.

VAD: En 30 minuter föreläsning om hållbar teknologi, digital stress och medveten skärmtid samt tyst och digitalt nedkopplad after work i 60 minuter.

PASSAR: Ledningsgrupper, styrelser, arbetsgrupper, team eller hela företaget som vill få en kraftfull kombination av kunskap och praktik. 

VARFÖR: Hur kan vi välja tekniken istället för att tekniken väljer oss? I föreläsningen ges perspektiv på allas våra digitala ovanor, hur vi kan skapa oss medveten skärmtid och vad som händer med din hjärna, tid och relationer när du ger dig själv tid för återhämtning. Sedan följer 60 minuter av tystnad vilka hjälper din hjärna att skapa nya hjärnceller och förbättra minnet. När yttre stimuli tas bort ger du din hjärna en paus och du får tillgång till tankar, känslor, minnen och idéer. Du känner enklare empati med dig själv och andra, sänker dina stresshormoner och blir mer kreativ.

Att hålla gruppen i 60 tysta minuter istället för 30 ger en större effekt på gruppen. Eftersom de investerar i mer tyst tid tillsammans kommer de beröras på ett djupare plan. De sänker sina stresshormoner ytterligare och går igenom denna stund tillsammans vilket stärker gruppens sammanhållning.

VAD: En två timmar tyst after work som fungerar som en tyst och kollektiv paus där återhämtning och relationsbyggande står i fokus.

PASSAR: De företag som vill ligga i framkant när det gäller personalvård och kundrelationer. Perfekt vid re-branding, för att bygga teamkänslan, att bjuda in kunder till en trevlig mingelkväll, vid kick-offer, omorganisering eller vid introduktion av nya medarbetare.

VARFÖR: En tyst after work hjälper ert team att bygga upp och stärka både banden och teamkänslan. Bjuder ni in kunder till eventet kan detta bli årets minnesvärda snackis. 

 

Genom att varva meningsfulla samtal och tystnad hjälper vi er arbetsgrupp att kliva in i en ny kommunikativ värld som hjälper er att möta varandra på nya sätt. Här får ni se nya sidor hos varandra, svetsa samman gruppen på ett känslomässigt plan i tystnaden samt lära er att förstå er själva och gruppen ni befinner sig i. Dessa samtal kan handla om allt ifrån företagsvärderingar, förståelse kollegor emellan, stresshantering, teamstruktur, organisationsförändringar mm.

FRANKLY SPEAKING
Längd: 1,5 h
50 min samtal + 40 min tystnad

Gruppen får utforska vad det innebär att engagera sig i meningsfulla samtal med varandra. I FRANKLY SPEEKING hjälper vi er att, med enkla verktyg, hitta nya vägar att kommunicera och förstå varandra och detta både genom samtal och tystnad.

DEEP TALK
Längd: 2 h
80 min samtal + 40 min tystnad
Här får er grupp chans att fördjupa era samtal eftersom det i DEEP TALK lämnas mer utrymme för samtal uppdelat i fler övningar. Efter övningarna får gruppen möjlighet att landa sina insikter i en kollektiv tystnad som bygger upp och stärker både banden och teamkänslan.

ART OF CONVERSATION
Längd: 3 h
120 min samtal + 60 min tystnad
I ART OF CONVERSATION lär ni er konsten att kommunicera bortom ord. Ni får även gå på djupet i både samtal och fler workshopövningar och stanna kvar längre i varje moment. Detta gör det möjligt för er att fördjupa resonemang, lyssnande och förståelse, både på individ- men också gruppnivå. Detta leder också till en djupare förståelse för övningarna vilka ni får ta med er tillbaka hem till er arbetsplats.

 

Vill ni kartlägga och börja arbeta långsiktigt med den digitala stressen på ert företag? Oas kommer ut till er och tar fram en skräddarsydd handlingsplan utifrån era behov. Förutom att guida och leda er genom arbetet mot att möta företagets digitala stress ingår följande under ett långsiktigt samarbete:

Inledande digital och anonym undersökning
För att få en djup förståelse för hur klimatet kring digital stress ser ut får alla som ska delta svara på en enkät om stressnivåer, digital närvaro, outtalade digitala regler och dolda prestationsfällor.

Avslutande digital och anonym undersökning
För att se hur Oas tagits emot och i vilken utsträckning det har fungerat får alla som deltagit svara på ännu en enkät som tar avstamp i det som de har varit en del av tillsammans med Oas.

Förslag på vidare arbete
I samband med avslutat uppdrag lämnas en sammanfattande rapport. I den redovisas resultaten från de anonyma undersökningarna samt citat från deltagare till initiativtagarna. Utifrån information från undersökningsresultaten lämnas även förslag på vidare arbete och interna åtgärder.

INTRESSEANMÄLAN

NÅGRA KUNDER OAS ARBETAT MED:

Efter att ha sett och upplevt utbrändhet och digital stress på nära håll började Victoria skapa förändringar i sitt eget liv för att må bättre. Det yttrade sig i bland annat mobilfria middagar och nedkopplade kvällar. Medveten mobilanvändning ledde till mindre stress, mer energi och mer närvaro med vänner och familj. 

Ur dessa erfarenheter föddes sedan idén om Oas; en metod där tystnad och avstängd teknik är i fokus. En metod som nu hjälper företag, organisationer och privatpersoner att hitta ett hållbart förhållningssätt till digital stress och hjälpa människor att må bättre.

Vad tänker du när du läser detta? Dela dina tankar med oss! Hör av dig med dina frågor, idéer och åsikter.