BOKA OSS!

Vilken skillnad skulle en Oas göra för dig, dina vänner, era medarbetare eller för er ledningsgrupp? Hur mycket stress kan förebyggas? En återkommande vecko-Oas, en workshop eller ett fyra timmar långt tystnadspass; kontakta oss så tar vi tillsammans reda på hur en Oas kan göra skillnad hos er.

Vi kan vara med som ett inslag på en inspirationsdag, en konferens eller ett ledningsgruppsmöte. Metoden är flexibel och formbar efter era förutsättningar. Här nedanför ser du ett urval av vårt erbjudande.

ERBJUDANDEN

VAD: Föreläsning om hållbar teknologi, digital stress och medveten skärmtid 30 min + 30 tysta minuter.

PASSAR: Ledningsgrupper, styrelser, arbetsgrupper, team eller hela företaget som vill få en kraftfull kombination av kunskap och praktik. 

VARFÖR: Hur kan vi välja tekniken istället för att tekniken väljer oss? I föreläsningen ges perspektiv på allas våra digitala ovanor, hur vi kan skapa oss medveten skärmtid och vad som händer med din hjärna, tid och relationer när du ger dig själv tid för återhämtning. Sedan följer 30 minuter av tystnad vilka hjälper din hjärna att skapa nya hjärnceller och förbättra minnet. När yttre stimuli tas bort ger du din hjärna en paus och du får tillgång till tankar, känslor, minnen och idéer. Du känner enklare empati med dig själv och andra, sänker dina stresshormoner och blir mer kreativ.

VAD: Föreläsning om hållbar teknologi, digital stress och medveten skärmtid 30 min + 60 tysta minuter.

PASSAR: Ledningsgrupper, styrelser, arbetsgrupper, team eller hela företaget som vill få en kraftfull kombination av kunskap och praktik. 

VARFÖR: Hur kan vi välja tekniken istället för att tekniken väljer oss? I föreläsningen ges perspektiv på allas våra digitala ovanor, hur vi kan skapa oss medveten skärmtid och vad som händer med din hjärna, tid och relationer när du ger dig själv tid för återhämtning. Sedan följer 60 minuter av tystnad vilka hjälper din hjärna att skapa nya hjärnceller och förbättra minnet. När yttre stimuli tas bort ger du din hjärna en paus och du får tillgång till tankar, känslor, minnen och idéer. Du känner enklare empati med dig själv och andra, sänker dina stresshormoner och blir mer kreativ.

Att hålla gruppen i 60 tysta minuter istället för 30 ger en större effekt på gruppen. Eftersom de investerar i mer tyst tid tillsammans kommer de beröras på ett djupare plan. De sänker sina stresshormoner ytterligare och går igenom denna stund tillsammans vilket stärker gruppens sammanhållning.

Vill ni kartlägga och börja arbeta långsiktigt med den digitala stressen på ert företag? Oas kommer ut till er och tar fram en skräddarsydd handlingsplan utifrån era behov. Förutom att guida och leda er genom arbetet mot att möta företagets digitala stress ingår följande under ett långsiktigt samarbete:

Inledande digital och anonym undersökning
För att få en djup förståelse för hur klimatet kring digital stress ser ut får alla som ska delta svara på en enkät om stressnivåer, digital närvaro, outtalade digitala regler och dolda prestationsfällor.

Avslutande digital och anonym undersökning
För att se hur Oas tagits emot och i vilken utsträckning det har fungerat får alla som deltagit svara på ännu en enkät som tar avstamp i det som de har varit en del av tillsammans med Oas.

Förslag på vidare arbete
I samband med avslutat uppdrag lämnas en sammanfattande rapport. I den redovisas resultaten från de anonyma undersökningarna samt citat från deltagare till initiativtagarna. Utifrån information från undersökningsresultaten lämnas även förslag på vidare arbete och interna åtgärder.

INTRESSEANMÄLAN

Victoria Palm och Navid Modiri är Malmöduon som vet värdet av att stänga av teknik, jobb och informationsflöde. Efter att båda ha sett och upplevt utbrändhet och digital stress på nära håll började förändringen i deras eget hem med mobilfria middagar och nedkopplade kvällar.

Medveten mobilanvändning ledde till mindre stress, mer energi och mer närvaro med vänner och familj. Ur dessa erfarenheter föddes idén om Oas; en metod där tystnad och avstängd teknik är i fokus. En metod som nu hjälper företag, organisationer och privatpersoner att hitta ett hållbart förhållningssätt till digital stress och hjälpa människor att må bättre.

Vad tänker du när du läser detta? Dela dina tankar med oss! Hör av dig med dina frågor, idéer och åsikter.

TEAM

Victoria Palm

Grundare, COO, Styrelseordförande

Navid Modiri

Grundare, CEO, Styrelseledamot

Jonas Abramsson

Creative Director

Olle Enqvist

Film och foto

Love Hedman

Forskningsstöd

ADVISORY BOARD

Ashkan Fardost

Advisory board och mentor

Estelle Nordelfalk

Advisory board och mentor

Gustaf Josefsson Tadaa

Advisory board och mentor

Lena Lundqvist Werner

Advisory board och mentor

Hoa Ly

Advisory board och mentor

Erik Skärbäck

Advisory board och mentor

Pontus Ströbaek

advisory board och mentor

Mathias Thulin

Advisory board och mentor